VERBEEKFONDS U bevind zich hier: Uitgaven

Uitgaven


Uitgaven

De Beeldentuin, Herman Verbeek [CD]

De laatste tekst van Herman Verbeek is de cantate 'De beeldentuin'
Op muziek gezet door Peter Rippen.
Tevens als extra een lied van Chris Fictoor 'Hoor mijn roepen'
wat hij geschreven heeft naar aanleiding van het overlijden van Herman Verbeek[Beeldentuin - CD € 15,00 + verzendkosten]

 

Gedachtenis, Herman Verbeek


Gedachtenis Herman Verbeek
De liturgie (in boekvorm) van de gedachtenisdienst op 9 februari 2013 in de Der Aa-kerk in Groningen inclusief 2 CD's met geluidsopname

[Liturgie + 2 CD's - € 10,00 + verzendkosten]

 

De Monnik, Het leven en de dood

 

 

De Monnik, het Leven en de dood -

[€ 14,50 + verzendkosten]

   

Herinneringen, Toen daalde de duif

 

Herinneringen, Toen daalde de duif.

[Autobiografie - € 16 + verzendkosten]
 

Liedboek van aarde

 


Godsdiensten richten de blik al te zeer naar de hemel. Het is de hoogste tijd om te zien naar de aarde die wordt uitgeput. Een nieuwe, ecologische spiritualiteit is nodig om een duurzame omgang en harmonie met aarde en aardeleven na te streven.
Een weerbaar boek

[600 nieuwe zangen, tekst, melodie en toelichting -
€ 16,00 + verzendkosten 

 

 


 

Liedboek van de ziel - 600 zangen, tekst, melodie

Liedboek van de ziel is een aards boek. In 600 zangen zoekt de maker een taal die relevant en geloofwaardig is voor vandaag. Zo bedoelt het een levensboek te zijn.

[600 zangen - € 16,00 + verzendkosten] 

 

 

 


 

Word stil mijn ziel [CD]

Teksten van Herman Verbeek op anglicaanse melodieën [NIEUW]
Deze zangen van Herman Verbeek zijn, met melodie, tekst en toelichting, gepubliceerd in "Liedboek van de ziel"; het lied "Laat mij nu gaan"in de bundel "Getijden"

Klik hier voor een audiofragment


[CD € 15,00 + verzendkosten]


 
 

Getijden [3 CD's] - Monnikenzangen van H. Verbeek

Uitvoering: Herman Verbeek zang, deels met monniken van de drie Norbertijner Abdijen van Averbode en Tongerlo in Vlaanderen en van Berne in Heeswijk, Brabant.
Organist: Jos Bielen.

[84 zangen - € 15,00 + verzendkosten]

Klik hier voor een audiofragment
 
 

In die dagen - Liederen van Herman Verbeek [CD]

Muziek: Chris Fictoor - Wilfred Reneman - Bernard Huijbers - Herman Verbeek - William Henry Monk - J. Sibelius.
Bewerkingen: Peter Rippen en Chris van Bruggen.
Uitvoering: Koor Oecumenische vieringen Groningen - o.l.v. Chris van Bruggen en Anneke van der Heide

[17 liederen - € 15,00 + verzendkosten]

Klik hier voor een audiofragment 
 

Getijden - 400 Zangen, tekst en muziek

Vanouds zijn religies gedragen op de gang van de tijd: op uren, dagen seizoenen, jaren.
De wegen van de geschiedenis lopen door het landschap van de levenskringlopen.
De traditie van het kloosterleven is de traditie van het koorgebed.
Monniken en monialen leven op het ritme van bidden en werken.

Maar ook voor mensen in de stad, op het land, in hun huis zijn de getijden kostbaar.
Mensen zijn biddende wezens. Hun verwonderen en verbazen, verbijsteren en verheugen, vragen en besluiten, tasten en zien, laten en doen: alles is uiting, ligt open. Als bloemen en wonden. Leven is ontvangen. Gebed is ontvangenis.
Zalig is het als er tijd is voor gebed. Voor getijden.

[620 bladzijden - 3 CD's - € 15,00 + verzendkosten] 
 

Partituur Wordt stil mijn ziel (nederlands)

15 liederen op anglicaanse melodieën voor gemengd koor en piano/orgel

 

teksten: Herman Verbeek
muziek: J. Sibelius; C.H. Parry; A.R. Reinagle; J.S. Irvine; J. Goss; W. Horsley; R. Gillard;
W.P. Rowlands; E. Miller; P.F. Silcher; W.A. Mozart; W.H. Monk en F. Filitz
Arrangementen: Peter Rippen en Chris van Bruggen

Te bestellen via de webshop voor € 15,00

 

 

 

 


 

Partituur Wes no mar stil (Fries)

15 liederen op anglicaanse melodieën voor gemengd koor en piano/orgel

 

teksten: Herman Verbeek
muziek: J. Sibelius; C.H. Parry; A.R. Reinagle; J.S. Irvine; J. Goss; W. Horsley; R. Gillard;
W.P. Rowlands; E. Miller; P.F. Silcher; W.A. Mozart; W.H. Monk en F. Filitz
Arrangementen: Peter Rippen en Chris van Bruggen

Te bestellen via de webshop voor € 15,00

 

 

 

 


Wês no mar stil [CD]

15 liederen op anglicaanse melodieën voor gemengd koor en piano/orgel

 

teksten: Herman Verbeek
muziek: J. Sibelius; C.H. Parry; A.R. Reinagle; J.S. Irvine; J. Goss; W. Horsley; R. Gillard;
W.P. Rowlands; E. Miller; P.F. Silcher; W.A. Mozart; W.H. Monk en F. Filitz
Arrangementen: Peter Rippen en Chris van Bruggen

Te bestellen via de webshop voor € 15 + verzendkosten

 


 

De Monnik en de Aarde

51 zangen op 3 CD's

Zang: Herman Verbeek
Orgel: Chris van Bruggen

Te bestellen via de webshop voor € 15,00

 


 

Dat gij het zingt

Nagelaten zangen en overwegingen onder redactie van Chris van Bruggen en Michaël Steehouder inclusief CD 267 bladzijden

Te bestellen via de webshop voor € 20,00